Naša škola sa v školskom roku 2015/2016 umiestnila na 10.mieste POPS

v levickom okrese zo 64 škôl.

Fotogaléria

 •  Disco 

  23.6.2017 sa na škole uskutočnila koncoročná diskotéka organizovaná žiakmi siedmych ročníkov. Pre svojich kamarátov pripravili okrem tanečnej zábavy aj množstvo hier - papierový, balónový a stoličkový tanec. Novinkou bola pánska volenka. Okrem iného nechýbala ani tradičná korunovácia kráľa a kráľovnej diskotéky. Zábavu žiakov obohatilo aj skvelé občerstvenie vo forme chutných palaciniek.

 • V dňoch 12.-16.6. sa na našej škole uskutočnil English week. Naši žiaci mali možnosť precvičiť si konverzáciu v anglickom jazyku pod vedením skúseného lektora z Veľkej Británie. Tešíme sa na ďalšie kurzy v budúcom školskom roku!

 • V dňoch 5.6.-9.6.2017 sa uskutočnil plavecký výcvik, ktorého sa zúčastnili žiaci šiestych ročníkov. V priebehu týždňa si všetci osvojili základné techniky plávania. Svoje plavecké schopnosti a rýchlosť si žiaci následne porovnali v plaveckých pretekoch, ktoré sa uskutočnili ku koncu týždňa. Okrem bazénov si žiaci užili aj tobogany, ihriská a prechádzku mestom. Pekné počasie a skvelý kolektív prispeli k jednému nezabudnuteľnému týždňu.

 • Žiačka Fruzsina Gyebnárová (3.A) sa umiestnila na 3. mieste a stala sa úspešnou riešiteľkou okresného kola Pytagoriády v Leviciach. Žiak Tomáš Anetta (3.A) sa umiestnil na peknom 23. mieste z 54 zúčastnených žiakov.

Utorok 27. 6. 2017

Kontakt

 • Základná škola Janka Kráľa
  Mládežnícka 24, 936 01 Šahy
 • riaditeľ: 036/7410621, mobil: 0905 508 471
  kancelária: 036/7410620

Fotogaléria

Novinky